Главная Клички собак Анатомия собаки Болезни собак Знаменитые собаки Собачий гороскоп Законодательство Статьи
  Содержание собак
Воспитание собак
Уход за собакой
Выгул собак
Дрессировка
Кормление
Стрижка собак
 
       
Породы собак
 • Овчарки, пастушьи
 • Пинчеры, молоссы
 • Терьеры
 • Таксы
 • Шпицы и примитивные
 • Гончие
 • Легавые
 • Ретриверы, спаниели
 • Декоративные собаки
 • Борзые
 • Непризнанные породы
  Дикие собаки
   
         
    Реклама


   
         
  Партнеры
   

  Законодательство

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Розділ I

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, регулюються Конституцією України, цим Законом, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про мисливське господарство та полювання" та іншими нормативно-правовими актами. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Відносини у галузі охорони, використання і відтворення сільськогосподарських, свійських тварин, а також діяльність, пов'язана з охороною і використанням залишків викопних тварин, регулюються відповідним законодавством України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Завданнями законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  збереження та поліпшення середовища існування диких тварин; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  забезпечення умов збереження всього видового і популяційного різноманіття тварин. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 3. Об'єкти тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Об'єктами тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, є: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  частини диких тварин (роги, шкіра тощо); ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо). ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Об'єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають охороні. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 4. Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу як природний ресурс загальнодержавного значення ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, інші об'єкти тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону і які перебувають у державній власності, а також об'єкти тваринного світу, що у встановленому законодавством порядку набуті у комунальну або приватну власність і визнані об'єктами загальнодержавного значення, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 5. Право власності на об'єкти тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Право власності на об'єкти тваринного світу набувається та реалізується відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Об'єкти тваринного світу, які перебувають у стані природної волі і знаходяться в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, є об'єктами права власності Українського народу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Від імені Українського народу права власника об'єктів тваринного світу, які є природним ресурсом загальнодержавного значення, здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Кожний громадянин має право користуватися об'єктами тваринного світу - об'єктами права власності Українського народу відповідно до цього Закону та інших законів України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Об'єкти тваринного світу в Україні можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Об'єкти тваринного світу в Україні знаходяться під охороною держави незалежно від права власності на них. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 6. Право державної і комунальної власності на об'єкти тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Об'єкти тваринного світу, які утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної або комунальної форми власності, є об'єктом права відповідно державної або комунальної власності. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 7. Право приватної власності на об'єкти тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі або набуті іншим не забороненим законом шляхом, можуть перебувати у приватній власності юридичних та фізичних осіб. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального використання) повинна бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища, ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадок тощо, які видаються в установленому законодавством порядку. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  У передбаченому законом порядку права власників об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об'єктів, навколишнього природного середовища та захисту прав громадян. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 8. Припинення права приватної власності на об'єкти тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Право приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  жорстокого поводження з дикими тваринами; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  встановлення законодавчими актами заборони щодо перебування у приватній власності окремих об'єктів тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Право приватної власності на об'єкти тваринного світу може припинятися і в інших випадках, передбачених законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Право приватної власності на об'єкти тваринного світу у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, може бути припинено в судовому порядку за позовами органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу або прокурора. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище існування диких тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання таких основних вимог і принципів: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  збереження цілісності природних угруповань диких тварин; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  додержання науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу, забезпечення невиснажливого їх використання, а також відтворення; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  раціональне використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких тварин; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  платність за спеціальне використання об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення і запобігання заподіянню шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  урахування висновків екологічної експертизи щодо об'єктів господарської та іншої діяльності, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 10. Права та обов'язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Громадяни відповідно до закону мають право: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  на загальне і спеціальне використання об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  мати у власності окремі об'єкти тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Громадяни відповідно до закону зобов'язані: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  сприяти відтворенню відновлюваних об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  використовувати об'єкти тваринного світу відповідно до закону; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  відшкодовувати шкоду, заподіяну ними тваринному світу внаслідок порушення вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Громадяни мають й інші права та обов'язки, передбачені законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Розділ II

  ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 11. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Органам місцевого самоврядування законами можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  забезпечення реалізації визначеної Верховною Радою України державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  забезпечення державного регулювання і контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснення управління об'єктами тваринного світу державної власності відповідно до закону; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  розроблення та здійснення загальнодержавних програм у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  затвердження порядку встановлення екологічних нормативів, лімітів та видачі відповідних дозволів чи інших документів на право використання об'єктів тваринного світу як природного ресурсу загальнодержавного значення; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного співробітництва у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснення інших повноважень, передбачених законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 13. Повноваження спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  До повноважень спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  реалізація державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснення державного регулювання і контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснення нормативного регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  організація робіт з охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища їх існування, умов розмноження і шляхів міграції; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  вирішення відповідних питань у сфері користування об'єктами тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій та громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  розроблення порядку видачі відповідних дозволів чи інших документів на право використання об'єктів тваринного світу, а також забезпечення видачі таких документів на право використання об'єктів тваринного світу, які належать до природних ресурсів загальнодержавного значення; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  прийняття рішення про припинення використання об'єктів тваринного світу у випадках, передбачених цим Законом; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  встановлення лімітів, норм використання об'єктів тваринного світу, вирішення в межах своїх повноважень питань щодо регулювання здійснення полювання, рибальства та інших видів використання об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань фінансів вартості відповідних дозволів чи інших документів на право добування об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  подання в установленому порядку документів з питань надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів органам, які уповноважені приймати рішення про надання у користування таких угідь та об'єктів; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  видача відповідних дозволів чи інших документів на право переселення об'єктів тваринного світу, організація роботи з їх штучного відтворення; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  забезпечення ведення державного обліку чисельності та обліку обсягів добування об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  організація роботи щодо укладення відповідно до закону з користувачами мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів договорів про умови здійснення діяльності щодо охорони, використання і відтворення тваринного світу, здійснення контролю за виконанням цих договорів; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  ведення моніторингу та державного кадастру тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснення інших повноважень, передбачених законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  реалізація державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу юридичними та фізичними особами; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  розроблення та забезпечення виконання державних, місцевих та інших територіальних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  погодження в установленому порядку питань, що стосуються надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  організація і здійснення державного регулювання та контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об'єктів тваринного світу, які перебувають на їх території; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  встановлення відповідно до закону обмежень щодо використання об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  забезпечення додержання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  погодження питань щодо розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснення інших повноважень, передбачених законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 15. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  організація розроблення і затвердження республіканських та інших територіальних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  організація та здійснення заходів щодо охорони тваринного світу та поліпшення середовища його існування; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснення інших повноважень, передбачених законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Розділ III

  ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 16. Загальне використання об'єктів тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Громадянам гарантується право безоплатного загального використання об'єктів тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо). ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Загальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється без вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову). ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  У порядку загального використання об'єктів тваринного світу здійснюється використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо, а також використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілях, не заборонених законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Під час здійснення загального використання об'єктів тваринного світу забороняється знищення тварин, руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 17. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  До спеціального використання об'єктів тваринного світу належать усі види використання тваринного світу (за винятком передбачених законодавством випадків безоплатного любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється з наданням відповідно до закону підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водними об'єктами. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами чи іншими документами, що видаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Ця вимога поширюється також на власників чи користувачів земельними ділянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 18. Збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  За спеціальне використання об'єктів тваринного світу справляється збір. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Збір справляється за такі види спеціального використання об'єктів тваринного світу: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  мисливство; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях у разі їх вилучення з природного середовища з метою отримання прибутку. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Розмір збору встановлюється залежно від виду (групи видів) тварин, мети та обсягів їх використання, поширення та цінності, з урахуванням місцезнаходження, якості, продуктивності території та інших екологічних і економічних факторів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях (якщо це не пов'язане з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, які зазнають лиха, регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природному середовищу, господарській та іншій діяльності, а також регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється без справляння збору. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання об'єктів тваринного світу встановлюються Кабінетом Міністрів України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 19. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Право спеціального використання об'єктів тваринного світу припиняється в разі: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  закінчення строку, на який було надано відповідний дозвіл чи інший документ на право їх використання; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  добровільної відмови підприємств, установ, організацій та громадян від використання об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  припинення діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, які використовували об'єкти тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  порушення встановленого законодавством порядку та умов спеціального використання об'єктів тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Право використання об'єктів тваринного світу може бути також припинено на підставі рішення суду в разі систематичного невиконання підприємствами, установами, організаціями та громадянами встановлених законодавством правил, норм та інших вимог або договірних обов'язків щодо охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, а також в інших випадках, передбачених законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу здійснюється в порядку, визначеному законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу не звільняє підприємства, установи, організації та громадян від зобов'язань щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 20. Види використання об'єктів тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  За умови додержання вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів можуть здійснюватися такі види використання об'єктів тваринного світу: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  мисливство; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Законами можуть бути передбачені й інші види використання об'єктів тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 21. Мисливство ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Мисливством вважається вид спеціального використання тваринного світу, яке здійснюється шляхом добування диких звірів та птахів, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь і які можуть бути об'єктами полювання. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Для організації та ведення мисливського господарства надаються у користування спеціально визначені для цього мисливські угіддя. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Користувачами мисливських угідь можуть бути спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угідь. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 22. Право на полювання ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Право на полювання в межах визначених для цього мисливських угідь мають громадяни України, які досягли 18-річного віку і одержали відповідні документи, що засвідчують право на полювання. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 23. Документи на право полювання ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Документами на право полювання є: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  посвідчення мисливця; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка тощо); ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю (у разі полювання з такою зброєю); ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році у разі їх використання під час полювання. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Зазначені документи мисливець зобов'язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред'являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання або його територіальними органами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 24. Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь здійснюються у порядку, встановленому Законом України "Про мисливське господарство та полювання", іншими нормативно-правовими актами. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 25. Рибальство ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Рибальством вважається добування риби та водних безхребетних. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  На території України відповідно до законодавства може здійснюватися промислове, любительське та спортивне рибальство. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Правила рибальства, об'єкти рибальства, порядок надання у користування рибогосподарських водних об'єктів, а також вимоги щодо ведення рибного господарства визначаються у порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 26. Промислове рибальство ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Підприємствам, установам, організаціям і громадянам у порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу надається право ведення промислового рибальства, включаючи промисел водних безхребетних на промислових ділянках рибогосподарських водних об'єктів та континентальному шельфі України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  До рибогосподарських водних об'єктів належать усі поверхневі, територіальні і внутрішні морські води, які використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування, вирощування чи розведення риби та інших об'єктів водного промислу або мають значення для природного відтворення їх запасів, а також виключна (морська) економічна зона та акваторія у межах континентального шельфу України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) визначається Кабінетом Міністрів України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Підприємства, установи, організації і громадяни, яким надано в користування рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), для ведення промислового рибальства, включаючи промисел водних безхребетних, зобов'язані дотримуватися вимог, передбачених статтею 34 цього Закону, а також здійснювати інші заходи, що забезпечують поліпшення екологічного стану водних об'єктів і умов відтворення рибних запасів, та утримувати в належному санітарному стані прибережні захисні смуги в місцях здійснення промислового рибальства. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 27. Любительське і спортивне рибальство ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  У порядку загального використання об'єктів тваринного світу громадянам, у випадках, передбачених законодавством, дозволяється безоплатне любительське і спортивне рибальство для особистого споживання (без права реалізації) у визначених відповідно до законодавства водних об'єктах загального користування у межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову і за умови додержання встановлених правил рибальства і водокористування. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  В інших випадках любительське і спортивне рибальство здійснюються на праві спеціального використання об'єктів тваринного світу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до цього та інших законів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 28. Використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у стані природної волі, в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами безоплатно і без відповідних дозволів чи інших документів, якщо при цьому об'єкти тваринного світу не вилучаються (в тому числі тимчасово) із природного середовища, тваринам та середовищу їх існування не завдається шкоди, не порушуються права власників та користувачів природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у напіввільних умовах чи в неволі, для наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілей може здійснюватися за плату без вилучення тварин із середовища їх існування. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях із природного середовища допускається тільки за відповідними дозволами чи іншими документами, які видаються згідно з правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  У разі необхідності спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та їх територіальні органи можуть встановлювати обмеження, а також постійну чи тимчасову заборону використання об'єктів тваринного світу або вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях. Підприємства, установи, організації та громадяни, які в зазначених цілях вилучають об'єкти тваринного світу з природного середовища, зобов'язані забезпечувати комплексне використання їх і збереження для подальших наукових досліджень добутого зоологічного матеріалу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 29. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо допускається тільки без їх вилучення та знищення, погіршення середовища їх існування і без заподіяння тваринам іншої шкоди. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 30. Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності допускається тільки без вилучення та знищення тварин і без погіршення середовища їх існування. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності здійснюється за правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 31. Добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Тварини, вилучені з природного середовища за відповідним дозволом чи іншим документом та за визначену у встановленому законодавством порядку плату, є власністю підприємств, установ, організацій та громадян, яким цей дозвіл чи інший документ було видано. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Правила добування диких тварин, а також їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 32. Регулювання чисельності диких тварин ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  В інтересах охорони здоров'я і безпеки населення, запобігання захворюванням сільськогосподарських та інших свійських тварин, відвернення заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, господарській та іншій діяльності здійснюються заходи, спрямовані на регулювання чисельності окремих видів диких тварин. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Ці заходи повинні здійснюватися способами, які не допускали б заподіяння шкоди іншим видам тварин і забезпечували збереження середовища існування диких тварин. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Види диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності визначаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків та за погодженням з територіальними органами інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання", інших нормативно-правових актів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 33. Права користувачів об'єктами тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Користувачі об'єктами тваринного світу в установленому законодавством порядку мають право: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснювати спеціальне використання об'єктів тваринного світу відповідно до цього Закону; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  власності на добуті (придбані) в законному порядку об'єкти тваринного світу і доходи від їх реалізації; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  оскаржувати рішення органів виконавчої влади і посадових осіб, що порушують їх права на використання об'єктів тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють ведення мисливського і рибного господарства, мають також право брати участь у вирішенні питань охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, що перебувають на території закріплених за ними мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Підприємства, установи, організації та громадяни користуються й іншими правами щодо використання об'єктів тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Права підприємств, установ, організацій та громадян щодо використання об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені відповідно до закону. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 34. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Користувачі об'єктами тваринного світу в установленому законодавством порядку зобов'язані: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків використання об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  використовувати тваринний світ у способи, що не допускають порушення цілісності природних угруповань і забезпечують збереження тварин, яких не дозволено використовувати; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  безперешкодно допускати до перевірки всіх об'єктів, де утримуються, перероблюються та реалізуються об'єкти тваринного світу, представників органів, що здійснюють державний контроль за охороною і використанням тваринного світу, своєчасно виконувати їх законні вимоги та розпорядження; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  своєчасно вносити збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Користувачі об'єктами тваринного світу, які здійснюють ведення мисливського та рибного господарства, також зобов'язані: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  раціонально використовувати об'єкти тваринного світу, не допускати погіршення екологічного стану середовища існування тварин внаслідок власної діяльності, застосовувати природоохоронні технології під час здійснення виробничих процесів; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  проводити первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь, де перебувають об'єкти тваринного світу, подавати цю інформацію органам, що здійснюють державний облік тварин та облік їх використання, ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, в тому числі штучне, диких тварин, збереження і поліпшення середовища їх існування; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, регіональних, республіканських та інших територіальних екологічних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  негайно інформувати природоохоронні органи, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби про виявлення захворювань тварин, погіршення стану середовища їх існування, виникнення загрози знищення та випадки загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і боротьби із захворюваннями; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  в межах закріпленої території здійснювати охорону об'єктів тваринного світу, дотримуватися режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  самостійно припиняти використання об'єктів тваринного світу в разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюючої здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходів до усунення негативного впливу на тварин і середовище їх існування; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  виконувати інші обов'язки щодо охорони і використання тваринного світу, передбачені законодавством. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 35. Гарантії та захист прав власників і користувачів об'єктами тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Шкода, заподіяна власникам і користувачам об'єктами тваринного світу, підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  У разі припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу з підстав, не передбачених статтею 19 цього Закону, підприємствам, установам, організаціям та громадянам, яким було надано це право, надається рівноцінна можливість здійснення свого права. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Розділ IV

  ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 36. Зміст охорони тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення екологічних систем, в яких перебуває і складовою частиною яких є тваринний світ. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 37. Забезпечення охорони тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Охорона тваринного світу забезпечується шляхом: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  встановлення правил та науково обгрунтованих норм охорони, раціонального використання і відтворення об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  встановлення заборони та обмежень при використанні об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  охорони від самовільного використання та інших порушень встановленого законодавством порядку використання об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  формування екологічної мережі, створення державних заповідників, заказників і визначення інших природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  встановлення особливого режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  розроблення і впровадження програм (планів дій) щодо збереження та відтворення видів диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, створення центрів та "банків" для зберігання генетичного матеріалу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  встановлення науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу та вимог щодо засобів їх добування; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  регулювання вилучення тварин із природного середовища для зоологічних колекцій; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  організації наукових досліджень, спрямованих на обгрунтування заходів щодо охорони тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  пропаганди важливості охорони тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  здійснення контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  проведення заходів екологічної безпеки; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів диких тварин та здійснення заходів щодо недопущення негативних наслідків у разі їх випадкового проникнення; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  урахування питань охорони тваринного світу під час встановлення екологічних нормативів та здійснення господарської діяльності; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  регулювання вивезення за митний кордон України об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне використання і відтворення тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  проведення відповідно до законодавства інших заходів і встановлення інших вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 38. Встановлення заборони та обмежень у використанні об'єктів тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  З метою збереження і відтворення тварин здійснення окремих видів використання об'єктів тваринного світу, а також вилучення з природного середовища тварин може бути обмежено або повністю заборонено на певній території чи на певні строки в порядку, передбаченому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 39. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного світу, зобов'язані забезпечувати охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Під час розміщення, проектування та забудови населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів, введення в господарський обіг цілинних земель, заболочених, прибережних і зайнятих чагарниками територій, меліорації земель, здійснення лісових користувань і лісогосподарських заходів, проведення геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, визначення місць випасання і прогону свійських тварин, розроблення туристичних маршрутів та організації місць відпочинку населення повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження середовища існування та умов розмноження тварин, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Під час розміщення, проектування і будівництва залізничних, шосейних, трубопровідних та інших транспортних магістралей, ліній електропередачі і зв'язку, а також каналів, гребель та інших гідротехнічних споруд повинні розроблятися і здійснюватися заходи, які забезпечували б збереження шляхів міграції тварин. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Введення в експлуатацію об'єктів і застосування технологій без забезпечення їх засобами захисту тварин та середовища їх існування забороняються. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Проведення вибухових та інших робіт, які є джерелом підвищеного шуму, в місцях розмноження тварин обмежується законодавством. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за відповідним дозволом територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  З метою збереження і поліпшення екологічного стану окремих територій, визначених в установленому законом порядку такими, що мають особливу цінність як середовище існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та цінних видів тварин, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів може розробляти і запроваджувати для цих територій більш суворі екологічні нормативи, ніж ті, що встановлені для всієї території України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Експлуатація гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах, встановлення гідрологічного режиму і режиму водоспоживання та інша діяльність, що впливає чи може вплинути на стан середовища існування диких тварин, повинні здійснюватися з урахуванням вимог охорони тваринного світу, інтересів рибного і мисливського господарства. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Гідромеліоративні роботи та промислове рибальство у місцях, які за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що здійснюють управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, визначені як такі, що мають особливе значення для перебування водноболотних птахів та напівводних ссавців (бобри, хохулі тощо), здійснюються за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 40. Запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних засобів ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів для запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів, у тому числі зберігання, транспортування, застосування небезпечних для тварин препаратів, хімічних речовин та сполук, складування, знищення, захоронення промислових і побутових відходів, проведення сільськогосподарських, лісогосподарських, лісозаготівельних та інших робіт, а також під час експлуатації електричної мережі та транспортних засобів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 41. Обов'язковість урахування під час проведення екологічної експертизи впливу об'єктів експертизи на стан тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Під час проведення екологічної експертизи діючих об'єктів, проектів будівництва та реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин обов'язково враховується їх вплив на стан тваринного світу, середовище існування, шляхи міграції та умови розмноження тварин. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 42. Погодження місць будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Місця будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, а також впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу, погоджуються з територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 43. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України забезпечується відповідно до цього Закону, Закону України "Про природно-заповідний фонд України", інших нормативно-правових актів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 44. Охорона, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Рідкісні та такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної книги України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Порядок і вимоги щодо охорони, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин визначаються законом про Червону книгу України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів заносяться до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Визначення видів і встановлення порядку охорони, використання і відтворення тварин, занесених до зазначених переліків, здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Правила добування рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин для розведення в спеціально створених умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин може дозволятися з метою їх збереження, охорони і відтворення насамперед, якщо цього неможливо досягнути в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Дозволи на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України, видає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи й організації проводять дослідження з питань штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу. Фінансування діяльності центрів та "банків" зберігання генетичного матеріалу здійснюється у порядку, передбаченому статтею 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища". ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 46. Зоологічні колекції ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадяться підприємствами, установами, організаціями і громадянами лише за дозволами, що видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність і мають загальнодержавне значення, підлягають державному обліку. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними, а також ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі здійснюються за правилами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 47. Надання допомоги тваринам у разі їх захворювання або загрози загибелі під час стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  У разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, які загрожують існуванню тварин, користувачі об'єктами тваринного світу зобов'язані відповідно до цього Закону, Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" та інших нормативно-правових актів надавати допомогу диким тваринам і негайно інформувати про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  У випадках, коли дикі тварини, які зазнають лиха, не можуть бути збережені, за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, дозволяється проведення їх селекційного відбору чи меліоративного відлову. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Порядок реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Для надання допомоги хворим і травмованим диким тваринам можуть створюватися регіональні центри порятунку та реабілітації диких тварин. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Порядок створення регіональних центрів порятунку та реабілітації диких тварин, а також порядок розміщення в них диких тварин і їх утримання визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань ветеринарної і санітарної медицини та відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 48. Охорона тварин під час застосування пестицидів і агрохімікатів ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Під час застосування пестицидів і агрохімікатів повинні враховуватися вимоги цього Закону, законодавства про захист рослин, інших нормативно-правових актів щодо охорони тваринного світу і середовища існування тварин. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів щодо забезпечення запобігання захворюванню і загибелі тварин під час зберігання, транспортування та застосування пестицидів і агрохімікатів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Правила зберігання, транспортування та застосування пестицидів і агрохімікатів, а також обсяги і асортимент, використання яких дозволяється в Україні, затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та з питань аграрної політики. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 49. Обмеження або заборона застосування на окремих територіях пестицидів і агрохімікатів ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та їх територіальні органи за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань аграрної політики та місцевими державними адміністраціями можуть визначати окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 50. Переселення, акліматизація і схрещування диких тварин ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Самовільне переселення, акліматизація і схрещування диких тварин забороняються. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Підприємства, установи, організації та громадяни, які утримують або розводять у напіввільних умовах чи в неволі диких тварин, а також свійських тварин, які можуть схрещуватися з дикими тваринами або заподіяти їм шкоду, зобов'язані вживати заходів до запобігання виходу цих тварин у природне середовище. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 51. Охорона тваринного світу від шкідливого впливу продуктів біотехнології ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин, виведення генетично змінених організмів, виробництво інших продуктів біотехнології здійснюються лише в установленому порядку і за наявності позитивних висновків державної екологічної експертизи. Використання зазначених організмів і речовин за відсутності таких висновків забороняється. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 52. Урахування вимог охорони тваринного світу під час розроблення та встановлення екологічних нормативів ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Під час розроблення та встановлення нормативів екологічної безпеки (гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин у кормах, гранично допустимих рівнів акустичного, електромагнітного, радіаційного та інших шкідливих фізичних і біологічних факторів, гранично допустимих викидів і скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин тощо) повинні враховуватися вимоги щодо охорони тваринного світу та середовища існування тварин. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Затвердження нормативів екологічної безпеки та лімітів добування диких тварин здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у порядку, передбаченому законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюються за правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 54. Обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  В інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу права власників і користувачів землі, лісів, водних об'єктів та інших природних ресурсів можуть бути обмежені законом і на них можуть покладатися відповідні обов'язки згідно з законом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Розділ V

  МОНІТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК І ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТВАРИННОГО СВІТУ ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 55. Моніторинг тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Моніторинг тваринного світу є складовою частиною моніторингу навколишнього природного середовища і здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища". ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 56. Державний облік тварин та облік обсягів їх добування. Державний кадастр тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Для забезпечення охорони та організації раціонального використання тваринного світу ведуться державний облік тварин, облік обсягів їх добування, а також державний кадастр тваринного світу, який містить систематизовану сукупність відомостей про географічне розповсюдження видів (груп видів) тварин, їх чисельність і стан, характеристики середовища їх існування і сучасного господарського використання та інші необхідні дані. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Порядок ведення обліку тварин та обсягу їх добування встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики, заінтересованими органами виконавчої влади та відповідними науковими установами. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Форма звітів про державний облік тварин та облік обсягів їх добування, порядок їх заповнення та періодичність подання затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, рибного господарства, погодженим із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Порядок ведення державного кадастру тваринного світу визначається Кабінетом Міністрів України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Розділ VI

  КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 57. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, радами та їх виконавчими органами, спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання і рибного господарства та їх територіальними органами, іншими державними органами відповідно до закону. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Порядок здійснення державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу визначається Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", цим Законом, Законом України "Про мисливське господарство та полювання", іншими законодавчими актами. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 58. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища та громадськими інспекторами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Повноваження громадських інспекторів у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу визначаються положеннями про них, затвердженими відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Стаття 59. Компетенція спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів щодо державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання, рибного господарства та їх територіальні органи у встановленому законом порядку мають право: ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  контролювати додержання встановленого порядку обліку тварин та обліку їх використання; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень законодавства про охорону, використання і відтворення об'єктів тваринного світу; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  припиняти використання об'єктів тваринного світу, яке ведеться з порушенням законодавства; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  зупиняти тимчасово роботи, під час проведення яких порушуються правила, норми та інші вимоги щодо охорони і використання тваринного світу, середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, до усунення виявлених порушень; ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ

  припиняти незаконні дії або анулювати дозволи чи інші передбачені законодавством документи та встановлювати обмеження на прав